تبلیغات
✿میـــــــــم مثـــــل مـــــ★ــــــــادر✿ - برای مادر گاهی...
برای مادر گاهی...
مادر ... من هرگز بهشت را زیر پایت ندیدم! زیر پای تو آرزو هایی بود که به خاطر من از آنها گذشتی ...! #عاشقتم #مادر  

 ' پیشانیش را ببوسیـב. . . . قربوטּ صـבقـہ اش برویـב. . . . ماـבر را میگو یم. . . . گاهے هم براے ماـבر ؛ ماـבرے ڪنیـב...  

' پیشانیش را ببوسید. . . . قربون صدقه اش بروید. . . . مادر را میگو یم. . . . گاهی هم برای مادر ؛ مادری کنید... 

[ دوشنبه 17 اسفند 1394 ] [ 05:21 ب.ظ ] [ بانـפּـ ] [ به عشق مادرم () ]
آخرین مطالب