تبلیغات
✿میـــــــــم مثـــــل مـــــ★ــــــــادر✿ - به سلامتی مادرم به خاطر...
به سلامتی مادرم به خاطر...
 بـہ سلامتے ماـבر بـہ פֿـاطر اینڪـہ همیشـہ از غمهاموטּ شنیـב اما هیچوقت از غمهاش نگفت 
   

  
 ++ شرمنـבـہ בوستاטּ عزیز روے بعضے عڪس ها نوشتـہ روز ماـבر مبارڪ  

[ سه شنبه 1 دی 1394 ] [ 11:23 ب.ظ ] [ بانـפּـ ] [ به عشق مادرم () ]
آخرین مطالب