تبلیغات
✿میـــــــــم مثـــــل مـــــ★ــــــــادر✿ - سخنان زیبــــــــــا
سخنان زیبــــــــــا
 פֿــבا مۓ פֿـواست هــمهـ جا جلوهـ کنـב، ماـבر را آفریـב. 
 کوבک، ماـבرش را از لبـפֿـنـבش مۓ شناسـב.
 

[ دوشنبه 30 آذر 1394 ] [ 10:19 ب.ظ ] [ بانـפּـ ] [ به عشق مادرم () ]
آخرین مطالب