تبلیغات
✿میـــــــــم مثـــــل مـــــ★ــــــــادر✿ - بااین 1 کلمهــــــــ...
بااین 1 کلمهــــــــ...
 با ایــטּ 1 کلمـہ میــشـہ بـہ همیــیـ آرامش בنیــا رسیـــב.. 

  آرامشیـ کـہ بیـ اـבعاس .... 

 " مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـבر..... " 

  عاشقتم مـــــــــــاـבر... 

[ دوشنبه 30 آذر 1394 ] [ 10:02 ب.ظ ] [ بانـפּـ ] [ به عشق مادرم () ]
آخرین مطالب