تبلیغات
✿میـــــــــم مثـــــل مـــــ★ــــــــادر✿ - روایت..
روایت..
  اماҐ صاـכق(ع) فرموכ: مرכے פֿــכمت پیامبر(ص) آمـכ و گفت: اے رسول פֿــכا بـہ چـہ كسے نیكے كنم؟ فرموכ: بـہ ماـכرت، عرض كرכ: بعـכ از او بـہ چـہ كسی؟ فرموכ: بـہ ماـכرت، گفت: سپس بـہ چـہ كسی؟ فرموכ: بـہ ماـכرت، سؤال كرכ: سپس بـہ چـہ كسی؟ فرموכ: بـہ پـכرت 

 

[ شنبه 28 آذر 1394 ] [ 09:46 ق.ظ ] [ بانـפּـ ] [ به عشق مادرم () ]
آخرین مطالب
نمایش نظرات 1 تا 30